Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zgodność z przepisami Firian

Uczciwość i przejrzystość są fundamentalnymi zasadami Grupy Firian i każdego z jej przedsiębiorstw. Są one dla nas tak samo ważne, jak zaufanie naszych pracowników, klientów, dostawców, partnerów i wszystkich interesariuszy. Z tego względu firma Firian wdrożyła nowoczesny system zarządzania zgodnością z przepisami. W każdym podejmowanym przez nas działaniu kierujemy się sformułowanymi w nim kryteriami.

Nasza odpowiedzialność

Uważamy, że naszym obowiązkiem jest działanie w sposób uczciwy, z poszanowaniem zasad ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Prowadzimy naszą działalność w sposób etyczny i moralny oraz stosujemy uczciwą konkurencję na wszystkich rynkach.

Od naszych partnerów biznesowych oczekujemy również odpowiedzialnego ekologicznie, zrównoważonego ekonomicznie i zaangażowanego społecznie ładu korporacyjnego.

Jest to niezbędna podstawa do nawiązania uczciwych relacji biznesowych.

Wspólnie chcemy kształtować pomyślną przyszłość opartą na uczciwości i zaufaniu.

Zarząd firmy Firian
Falk Ursinus  & Christoph Haar

Tutaj można pobrać zasady zgodności z przepisami firmy Firian w formacie PDF.

System informowania o 
nieprawidłowościach

Nasz system zgłaszania nieprawidłowości oferuje wszystkim pracownikom, partnerom biznesowym, dostawcom i ich pracownikom, a także klientom i innym osobom trzecim w kontekście zawodowym chroniony, anonimowy kanał komunikacji.

Pracownicy Grupy, partnerzy biznesowi, klienci i inne osoby trzecie mogą przez całą dobę korzystać z systemu informowania o nieprawidłowościach w GRUPIE FIRIAN, aby anonimowo zgłaszać poważne naruszenia przepisów i prawa.

System informowania o nieprawidłowościach →

Osoba kontaktowa