Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Play

Systemy tryskaczowe

Uniwersalna ochrona przed niemal wszystkimi zagrożeniami pożarowymi. Systemy tryskaczowe rozpylają wodę gaśniczą bezpośrednio na powstający pożar i gaszą go ze skutecznością na poziomie 98%.

Osoba kontaktowa

Zasada działania

Systemy tryskaczowe składają się z sufitowej sieci rur z samowystarczalnym zaopatrzeniem w wodę. Każda ze zintegrowanych tam głowic tryskacza jest zamknięta szklaną kopułą. Ciepło pożaru powoduje, że szklane kopuły pękają i uwalniają wodę gaśniczą. Woda chłodzi pożar, odparowuje i tłumi ogień. Systemy tryskaczowe gaszą pożary ze skutecznością na poziomie 98%.

Zalety systemów tryskaczowych Firian

Wykrywanie i gaszenie pożaru w jednym systemie

Systemy tryskaczowe wykrywają pożary już w fazie ich powstawania. System lokalizuje pożar, uruchamia alarm i automatycznie rozpoczyna proces gaszenia.

Ochrona życia i dóbr materialnych

Systemy tryskaczowe minimalizują szkody materialne i środowiskowe poprzez szybkie i precyzyjne gaszenie pożarów.

Ukierunkowane i wydajne

Uruchamiane są tylko te tryskacze, które znajdują się bezpośrednio nad źródłem pożaru i mogą go potencjalnie ugasić. Głowice tryskaczy poza źródłem pożaru pozostają zamknięte. Oszczędza to zasoby i ogranicza szkody spowodowane wodą gaśniczą.

Odpowiedni system na każdą potrzebę

 • Systemy mokre

  Cała sieć rur znajduje się pod stałym ciśnieniem wody. W przypadku pożaru tryskacz jest aktywowany, a źródło pożaru jest zraszane wodą gaśniczą. Systemy mokre nadają się do użytku wyłącznie w obszarach, w których nie występuje ryzyko mrozu lub przegrzania (>95°C), np. w biurach, szkołach lub hotelach.

 • Systemy suche

  W tym przypadku przepływ wody jest zablokowany na zaworze suchego alarmu. Sieć rur jest natomiast wypełniona sprężonym powietrzem. W przypadku pożaru tryskacz się otwiera i w pierwszej kolejności uchodzi sprężone powietrze. Dopiero wtedy woda gaśnicza przepływa do tryskaczy. Zaleta tego systemu: może być stosowany w obiektach narażonych na działanie mrozu, takich jak parkingi wielopoziomowe i nieogrzewane hale magazynowe.

 • Sterowane wstępnie systemy suche

  Zostały one opracowane dla krytycznych obszarów, w których za wszelką cenę należy unikać niezamierzonego wydostawania się wody gaśniczej. W tym systemie proces gaszenia rozpoczyna się dopiero po jednoczesnym aktywowaniu dwóch niezależnych od siebie mechanizmów wyzwalających.

Obszary zastosowania

Systemy tryskaczowe są uniwersalne - samowystarczalne lub zintegrowane z wieloma systemami. Dlatego nadają się do niemal wszystkich zastosowań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

 • Zakłady przemysłowe

 • Hale produkcyjne

 • Centra logistyczne

 • Magazyny wysokiego składowania

 • Garaże podziemne

 • Budynki biurowe

 • Szpitale i domy opieki

 • Hale targowe

 • Centra handlowe

 • Obróbka drewna

 • Lotniska

 • itp.

Referencje:  
SAP Garden, Monachium

Operacja na dużą skalę w wielofunkcyjnej hali sportowej w Parku Olimpijskim w Monachium: wyposażyliśmy cały kompleks budynków w ochronę tryskaczową obejmującą całą powierzchnię: 
1 centrala, 16 stacji, 85 hydrantów, 17.000 tryskaczy. Jednoczesna klasyfikacja jako miejsca zgromadzeń, parkingu podziemnego i obszarów pobocznych postawiła wysokie wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej - zarówno pod względem technicznym, jak i prawa budowlanego. Jako zbiór przepisów zastosowano VdS [Niemiecki Związek Ubezpieczycieli Rzeczowych] i FM-Global w zharmonizowanej kombinacji.


Więcej informacji na temat tego odniesienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej można znaleźć tutaj.

Firma Firian spełnia najwyższe normy międzynarodowe. I jest wielokrotnie certyfikowana: